Sludinājums par nekustamā īpašuma – biroja telpu nomas piedāvājumu atlasi

  1. Nomnieks – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), Ernestīnes iela 34, Rīgā, kontaktpersona: Edgars Vanags, tālrunis: 25704486, e-pasts: edgars.vanags@vamoic.gov.lv.
  2. Nomas telpu lietošanas mērķis – biroja telpas.
  3. Nomas līguma termiņš – 3 gadi (ar tiesībām pagarināt), bet ne ilgāk kā uz 12 gadiem.
  4. Nomas objekts – biroja telpas no 700 m2 līdz 800 m2 platībā.
  5. Nomas telpām ir jāatrodas Rīgā, Šķirotavas apkaimē.
  6. Prasības telpām, kuras paredzēts nomāt atrodamas šeit (saite uz prasībām).
  7. Nomas objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības atrodamas šeit (saite uz prasībām).
  8. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2020.gada 1.jūlijam plkst.10.00, Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, 110.kabinets.
  9. Iznomāšanas pretendenta piedāvājuma veidlapa atrodama šeit (saite uz veidlapu).
  10. Nomnieks nomas objekta piedāvājumu atlasi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.