38Kanceleja

15Vadība

16Administratīvais departaments

36Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

37Vadītāja vietnieks nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

18Finanšu pārvaldības departaments

17Materiāltehnisko līdzekļu departaments

33Būvniecības departaments

39Vides un poligonu pārvaldības departaments

40Personas datu aizsardzība