Kontakti

38Kanceleja

15Vadība

16Administratīvais departaments

45Centralizētās apgādes juridiskā nodrošinājuma departaments

36Centralizēto iepirkumu vadības departaments

44Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

18Finanšu pārvaldības departaments

17Materiāltehnisko līdzekļu departaments

33Būvniecības departaments

43Apsaimniekošanas departaments

39Vides un poligonu pārvaldības departaments

40Personas datu aizsardzība