15Vadība

16Administratīvais departaments

36Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

37Vadītāja vietnieks nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

18Finanšu pārvaldības departaments

17Materiāltehnisko līdzekļu departaments

33Būvniecības departaments

32Vides nodaļa

34Drošības un darba aizsardzības nodaļa