38Kanceleja

15Vadība

16Administratīvais departaments

36Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

18Finanšu pārvaldības departaments

17Materiāltehnisko līdzekļu departaments

33Būvniecības departaments

39Vides un poligonu pārvaldības departaments

40Personas datu aizsardzība