38Kanceleja

15Vadība

16Administratīvais departaments

36Centralizēto iepirkumu vadības departaments

18Finanšu pārvaldības departaments

17Materiāltehnisko līdzekļu departaments

33Būvniecības departaments

43Apsaimniekošanas departaments

39Vides un poligonu pārvaldības departaments

40Personas datu aizsardzība