Darbības jomas

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Centrs ir atbildīgs par AM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. 

Militārās infrastruktūras attīstība

Centra Būvniecības departaments organizē nekustamo īpašumu remontu un celtniecību AM un tās pārraudzībā esošajām iestādēm, tajā skaitā NBS.   Nozīmīga Būvniecības departamenta funkcija ir aizsardzības objektu būvniecības būvuzraudzības nodrošināšana un jaunbūvējamo un rekonstruējamo aizsardzības būvju projektēšanas uzdevumu sagatavošana un saskaņošana.