Valsts aizsardzības
militāro objektu un iepirkumu centrs

Covid 19

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus, lūdzam izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Visi uz adresi vamoic@vamoic.gov.lv saņemtie dokumenti un jautājumi tiek apstrādāti un nodoti izpildei – lūdzam e-pastos norādīt precīzu kontaktinformāciju, lai ir iespējams operatīvi sniegt atbildes.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšanu,  centralizēto iepirkumu veikšanu AM un NBS vajadzībām, materiāltehnisko līdzekļu apgādi.

Kur mūs atrast

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046
Reģ. Nr.: LV90009225180
Banka: Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV51TREL2100656001000
Tālr.: 67300200
Fakss: 67300207

Darba laiks no 8:30 līdz 17:00
e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv

Nacionālo bruņoto spēku sporta bāzes peldbaseins
Rīga, Krustabaznīcas iela 9 K-6