Sludinājums par nekustamā īpašuma – biroja telpu nomas piedāvājumu atlasi

1.    Nomnieks – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), Ernestīnes iela 34, Rīgā, kontaktpersona: Edgars Vanags, tālrunis: 25704486, e-pasts: edgars.vanags@vamoic.gov.lv.
2.    Nomas telpu lietošanas mērķis – noliktavas un biroja telpas.
3.    Nomas līguma termiņš – 3 gadi (ar tiesībām pagarināt), bet ne ilgāk kā uz 12 gadiem.
4.    Nomas objekts – Nodalītas (autonomas un ar atsevišķu ieeju) noliktavas telpas ar 2500 – 3600 palešu vietām (vēlams 2200 m2 – 4100 m2). Nodalītās (autonomas un ar atsevišķu ieeju) biroja telpas (kopā ar palīgtelpām (60 m2 -100 m2). Biroja telpas var būt izvietotas noliktavas telpā.
5.    Nomas telpām ir jāatrodas Rīgas pilsētas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes novadā atbilstoši attēlojumam kartē norādītajā reģionā.
6.    Prasības telpām, kuras paredzēts nomāt atrodamas šeit .
7.    Nomas objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības atrodamas šeit .
8.    Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2021. gada 15. janvārim plkst. 11.00, Centrā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, 110. kabinets.
9.    Iznomāšanas pretendenta piedāvājuma veidlapa atrodama šeit .
10.    Nomnieks nomas objekta piedāvājumu atlasi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.