Paziņojumi par izsoles rezultātiem

IZSOLE (identifikācijas Nr.Izs-VAMOIC/2019-004) beidzas bez rezultāta