Paziņojumi par izsoles rezultātiem

IZSOLE (identifikācijas Nr.Izs-VAMOIC/2019-004) beidzas bez rezultāta

Izsoles Nr.Izs-VAMOIC/2019-005 procedūra pabeigta, augstāko cenu EUR 24380,00 nosolīja SIA “Safri Pluss” -  2019.gada 21.augustā noslēgts līgums Nr. D/2019-25

Izsoles Nr.Izs-VAMOIC/2019-003 - Izsoles procedūra pabeigta bez rezultāta