Liepājas virsnieku saieta namā pabeigti būvdarbi

06.09.2019
Latvijā
Informāciju sagatavoja
VAMOIC

2019. gada 06. septembrī ir pieņemti ekspluatācijā objektā “Jūras virsnieku sapulču ēkas logu un durvju restaurācija un nomaiņa, bēniņu pārseguma un papildus siltināšanu” veiktie būvdarbi.
Būvdarbi veikti Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr.EKII-1/4 ietvaros. EKII finansējuma apmērs – 499949.03 EUR.
Projekta ietvaros restaurēti 29 logi un izbūvēti 95 jauni logi, kā arī restaurētas 4 ārdurvis un izbūvētas 19 jaunas durvis.
EKII Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 36488,62 kgCO2 gadā;
  - enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 74.54kWh/m2 gadā.

EKII logotips