Vides un poligonu pārvaldības departamenta Poligonu un meža pārvaldības nodaļas vecākais referents/-e (mežsaimniecības speciālists) Ādažos

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Ādažos, Lejupes ielā 4;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1 254 euro (pārbaudes laikā), 1 388 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko izglītību mežsaimniecībā, vai vidējo speciālo izglītību mežsaimniecībā un augstāko izglītību, izskatīsim arī studentu kandidatūras;
 • nozares normatīvo aktu un likumdošanas pārzināšanu, prasmi praksē pielietot profesionālās zināšanas;
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu mežsaimniecības jomā;
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, strādāt komandā;
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • augstu atbildības sajūta un precizitāti;
 • labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, internets), vēlams strādāt ar ArcGIS;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību (vēlams ar manuālo ātrumkārbu);
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo objektu apsekošanu, sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem apsaimniekošanas darbiem (meža atjaunošanai, kopšanai, inventarizācijai, koku ciršanai u.c.);
 • organizēt un uzraudzīt meža atmežošanu;
 • organizēt un uzraudzīt koku ciršanu meža zemēs, ārpus meža augošu koku kopšanu un ciršanu, meža ugunsdrošības preventīvos pasākumus;
 • plānot, organizēt un uzraudzīt mežsaimnieciskos un poligonu apsaimniekošanas darbus;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, veikt iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un veikt tirgus izpēti iepirkumiem nodaļas kompetences jomās;
 • sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm un iesniegumiem, konsultēt juridiskās un fiziskās personas nodaļas kompetences jomās;
 • izstrādāt, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 25. septembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade