Vides un poligonu pārvaldības dep. Vides kvalitātes nodrošinājuma nodaļā pārvaldes referents/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(piesārņojošo darbību atļauju un vides kvalitātes rādītāju monitoringa jautājumos)
(uz noteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot iesniegumus piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai
 • organizēt un uzraudzīt piesārņojošās darbības atļaujās izvirzīto nosacījumu izpildi
 • veikt objektu apsekošanu, lai novērtētu vides kvalitāti, sagatavot priekšlikumus vides kvalitātes uzlabošanas pasākumiem
 • sagatavot un iesniegt vides statistikas pārskatus atbilstoši saņemtajām piesārņojošo darbību atļaujām
 • sagatavot pārskatus par piesārņojošās darbības atļaujās izvirzīto uzdevumu izpildi
 • organizēt un uzraudzīt dzeramā ūdens kvalitāti (no individuālajiem urbumiem)
 • izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus savas atbildības jomā
 • gatavot tehniskās specifikācijas un veikt tirgus izpēti iepirkumiem par vides kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem

Prasības kandidātiem:

 • augstāka izglītība, vēlama vides zinātnē, ķīmijā vai citās dabaszinātnēs
 • vismaz viena gada pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai profesionālā ppieredze nozarei atbilstošā jomā
 • labas vides aizsardzības jomas normatīvo aktu zināšanas
 • prasme praksē pielietot profesionālās zināšanas
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe)
 • angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī
 • prasme darbā izmantot biroja tehniku
 • autovadītāja apliecība (B kategorija ar manuālo pārnesuma kārbu)

Piedāvājam:

 • darbu valsts pārvaldes iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot ar EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī
 • darba vietu Rīgā
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • sociālās garantijas, dienesta mobilo tālruni
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 31. oktobrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116;
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti