Vecākais/ā grāmatvedis/e Finanšu pārvaldības departamenta Grāmatvedības nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • atalgojuma, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociālā rakstura pabalstu un kompensāciju grāmatvedības uzskaite atbilstoši LR likumdošanas prasībām
 • atskaišu sagatavošana Valsts ieņēmuma dienestam, Centrālās statistikas pārvaldei, Valsts kasei un iestādes vadībai
 • darbinieku komandējumu atskaišu pieņemšana, apstrāde un grāmatošana
 • citi ar grāmatvedības uzskaiti saistīti pienākumi

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinībās
 • obligāta pieredze algu grāmatveža amatā vismaz viens gads, pēdējo trīs gadu laikā
 • labas teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas
 •  MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī
 • precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiskā domāšana, labas komunikācijas spējas
 • pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā un pieredze darbā ar grāmatvedības programmu „RVS Horizon” tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 835 euro līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei
 • darba vieta Rīga, Ernestīnes iela 34
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 19. janvārim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski, e-pasta adrese: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti