Vecākais referents/e Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (Āgenskalns);
 • stabilu atalgojumu no 1053 euro līdz 1293 euro (pirms nodokļu nomaksas) – 1053 euro (pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 1173 euro (pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu), 1173 euro (pēc pārbaudes laika - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 1293 euro (pēc pārbaudes laika beigām - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu).

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību, izskatīsim arī studentu kandidatūras;
 • vēlams pieredzi nozarei atbilstošā jomā (publiskais iepirkums, būvniecība vai apsaimniekošana);
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, strādāt komandā;
 • prasmi izteikt savu viedokli un argumentēt viedokli;
 • prasmi strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Priekšroka tiks dota kandidātiem ar zināšanām un pieredzi:

 • publiskā iepirkuma regulējuma piemērošanā pēdējo piecu gadu laikā.

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt publisko iepirkumu procedūru norisi un dokumentēt iepirkumu gaitu atbilstoši normatīvajiem aktiem (sagatavot publikācijas, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, vēstules, protokolus u.c. dokumentus);
 • piedalīties publiskā iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu;
 • sekot līdzi publiskā iepirkuma attīstībai un piemērošanas praksei;
 • piedalīties iepirkumu komisiju darbā, atbilstoši nodaļas kompetencei (būvniecība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana u.c.).

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 21. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti