Vecākais referents/e Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - no 1254 euro līdz 1388 euro

Mēs sagaidām

 • augstāko izglītību
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību un būvniecības jomu
 • iepirkumu jomas pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību
 • vēlams pieredzi darbā valsts pārvaldē un profesionālo pieredzi atbilstošajā jomā
 • vēlams pieredzi darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmām (piem., DocLogix), kā arī Visma HoP, BIS, Lursoft, Kadastrs.lv
 • vēlams angļu valodas zināšanas
 • prasmi strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī un prasmi darbā izmantot biroja tehniku
 • precizitāti, rūpes par kārtību, patstāvību, labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • eID karti amata pienākumu veikšanai

Galvenie darba pienākumi

 • izstrādāt, sagatavot un tehniski noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām
 • sagatavot iepirkuma procedūru uzsākšanas veikšanai nepieciešamo dokumentāciju
 • veikt tehnisko specifikāciju, tirgus izpētes, pieprasījumu u.c. atbilstības pārbaudi
 • organizēt cenu aptauju procedūras noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros
 • organizēt un piedalīties būvsapulcēs, veikt protokolēšanu, protokolu sagatavošanu, nosūtīšanu, saskaņošanu un uzglabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai
 • izskatīt ienākošo dokumentāciju un gatavot atbildes jautājumos, kas saistīti ar objektu būvniecības procesu
 • sniegt metodisko un tehnisko palīdzību departamenta darbiniekiem darbā ar Līgumu izpildes un iepirkumu procedūru dokumentāciju (DocLogix un par rēķinu skaņošanu Visma HOP)
 • īstenot dokumentu uzskaiti un kontroli, kas saistīta ar nodaļas darbinieku pārraudzībā esošo dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, sagatavošanu nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu fotokopiju sagatavošanu un izsniegšanu.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 30. septembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade