Vecākais referents/e Administratīvā departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju procesu vadības nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1207 euro (pārbaudes laikā), 1341 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām

 • akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vēlams ekonomikā vai IT jomā);
 • pieredzi, ļoti labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar dokumentu pārvaldības jomu;
 • pieredzi darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmām DocLogix un Namejs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un profesionālā pieredze atbilstošajā jomā ilgāka par gadu;
 • prasmi strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī un prasmi darbā izmantot biroja tehniku;
 • precizitāti, rūpes par kārtību, patstāvību, loģisko domāšanu, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi

 • materiāltehnisko līdzekļu uzskaite, kontrole un administrēšana;
 • informācijas un lietotāju administrēšana dažādās informācijas sitēmās;
 • procesu aprakstu sagatavošana, uzturēšana un aktualizēšana;
 • dokumentācijas veidošana, apkopošana un aktualizēšana;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehnisko resursu pieprasījumu un krājumu kontrole;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju noteikumu aktualizēšana un darbinieku iepazīstināšana.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 29. martam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade