Vecākais eksperts/-e darba aizsardzības jomā Apsaimniekošanas departamenta Inženiertehniskā atbalsta nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1674 euro (pārbaudes laikā), 1859 euro (pēc pārbaudes laika beigām)

Mēs sagaidām:

 • otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā (darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju);
 • pieredzi darba aizsardzības jomā ne mazāk kā 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • labas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar bīstamajām iekārtām;
 • prasmi un praktisko pieredzi organizēt darba aizsardzības instruktāžas;
 • vēlamas zināšanas un izpratne īpašumu apsaimniekošanas jomā;
 • vēlamas zināšanas par iepirkumu procedūrām un iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes;
 • darbu plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe);
 • svešvalodas (angļu) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasmi strādāt ar datoru (MS Office), vēlamas prasmes darbā ar Visio vai AutoCad.

Vispārējie darba pienākumi:

 • vadīt (izstrādāt, ieviest, kontrolēt un attīstīt) darba aizsardzības procesus iestādē un reģionos, apsaimniekošanā esošajos objektos t.sk. kritiskajā infrastruktūrā;
 • vadīt darba aizsardzības politikas izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 • veikt darba vides risku novērtēšanu
 • kontrolēt darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības prasību ievērošanu;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus darba aizsardzības jautājumos;
 • sagatavot rīkojumus par darba aizsardzību atbildīgo personu iecelšanu, kontrolēt atbildīgo personu darbu.

Pieteikuma dokumentus - aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 15. jūlijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti