Vecākais būvinženieris Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

uz nenoteiktu laiku

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku
 • pēc pārbaudes laika iespēju daļēji strādāt attālināti
 • bezmaksas autostāvvietu
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās
 • sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • apmaksātu papildatvaļinājumu
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34; Liepājā, Roņu ielā 2; Kuldīgā, Ventspils ielā 102; Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20 un Rēzeknē, Dzintaru ielā 7
 • stabilu atalgojumu, no 1253 EUR līdz 1647 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

Mēs sagaidām:

 • augstāko tehnisko izglītību būvniecībā
 • profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā vismaz 5 gadi
 • labas būvniecību regulējošo normatīvo aktu zināšanas
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar projektu vadību un būvniecības jomu
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasmi analizēt liela apjoma informāciju
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti
 • labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas (krievu, angļu) valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, internets)
 • B kategorijas autovadītāja apliecību

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt projektēšanas un darba uzdevumus būvprojektiem
 • piedalīties ēku, būvju un inženierkomunikāciju vispārējo un atkārtoto apsekošanā, sagatavojot attiecīgus tehniskos slēdzienus, apsekošanas aktus un tāmes, savas kompetences ietvaros
 • piedalīties ēku, būvju un inženierkomunikāciju apsekošanas komisijās, sagatavojot attiecīgus tehniskos slēdzienus vai apsekošanas aktus
 • sagatavot un organizēt projektus atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem
 • veikt projektu uzraudzību un tālākvirzīšanu
 • izstrādāt darbu apjomu sarakstus un citus dokumentus būvniecības iepirkumu sagatavošanai
 • •izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 30. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 26607547;

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade