Sadarbības projektu koordinācijas nodaļas vadītājs uz nenoteiktu laiku

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie amata pienākumi:

 • vadīt, tajā skaitā plānot, organizēt, koordinēt un pilnveidot nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi
 • nodrošināt pastāvīgu sadarbību ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (turpmāk – Centrs) struktūrvienībām un to amatpersonām, kā arī Aizsardzības ministrijas (AM), Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un citu AM padotībā esošo iestāžu amatpersonām Nodaļas kompetences ietvaros
 • sadarboties ar Sabiedrotajiem spēkiem, kopīgi risināt jautājumus par infrastruktūras izveidi, uzturēšanu un labiekārtošanu
 • pārstāvēt Centru Sabiedroto spēku infrastruktūras projektu plānošanas procesā
 • nodrošināt atbalstu Sabiedrotajiem spēkiem infrastruktūras izveides, uzturēšanas un labiekārtošanas jautājumos (būvniecības tehniskās prasības, būvprojektu izstrāde un saskaņošana, dalība būvprojektu pieņemšanā ekspluatācijā u.c)

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • atbilstība likumam “Par valsts noslēpumu” 9.panata prasībām
 • nepieciešama nozarei atbilstoša augstākā izglītība inženierzinātnēs, vēlams būvniecības vai apsaimniekošanas jomā
 • pieredze vadītāja amatā vairāk par trim gadiem
 • profesionālā pieredze liela apjoma būvniecības projektu vadībā vairāk par trim gadiem
 • ļoti labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar īpašumu apsaimniekošanu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski
 • izcilas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • autovadītāja apliecība (B kategorijas)

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 1253 līdz EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • elastīgu darba laiku
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2019.gada 14.jūlijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301116;
Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.