Projekta vadītājs Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

uz nenoteiktu laiku

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku
 • pēc pārbaudes laika iespēju daļēji strādāt attālināti
 • bezmaksas autostāvvietu
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās
 • sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • apmaksātu papildatvaļinājumu
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34; Liepājā, Roņu ielā 2; Kuldīgā, Ventspils ielā 102; Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20 un Rēzeknē, Dzintaru ielā 7
 • stabilu atalgojumu, no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

Mēs sagaidām:

 • augstāko tehnisko izglītību būvniecībā, ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā, izskatīsim arī studentu kandidatūras
 • vēlama profesionālā pieredze attiecīgajā jomā vismaz 3 gadi
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasmi analizēt liela apjoma informāciju
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti
 • labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas (krievu, angļu) valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, internets)
 • B kategorijas autovadītāja apliecību

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot un organizēt projektus atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem
 • piedalīties esošo objektu apsekošanā
 • piedalīties projektēšanas un būvdarbu konkursu (sarunu procedūru) nolikumu izstrādē
 • veikt ēku, būvju un inženierkomunikāciju vispārējo un atkārtoto apsekošanu, sagatavojot attiecīgus tehniskos slēdzienus, apsekošanas aktus un tāmes, savas kompetences ietvaros
 • veikt projektu uzraudzību un tālākvirzīšanu, atbildēt par projektu izpildi
 • izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 30. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , Tālrunis uzziņām 26607547;

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade