Pārvaldes referents/e Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma dep. Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt publisko iepirkumu procedūru norisi un dokumentēt iepirkumu gaitu atbilstoši normatīvajiem aktiem (sagatavot publikācijas, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, vēstules, protokolus u.c. dokumentus)
 • piedalīties publiskā iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu
 • sekot līdzi publiskā iepirkuma attīstībai un piemērošanas praksei

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība
 • vēlama pieredze nozarei atbilstošā jomā (publiskais iepirkums, būvniecība vai apsaimniekošana)
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, strādāt komandā
 • prasme izteikt savu viedokli un argumentēt  viedokli
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī
 • zināšanas un pieredze publiskā iepirkuma regulējuma piemērošanā pēdējo piecu gadu laikā, tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 745 euro līdz 1093 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • elastīgu darba laiku
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • darba vieta Rīga, Ernestīnes iela 34
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 11. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti