Pārvaldes referents/e Apsaimniekošanas departamenta 8. Reģionālajā pārvaldē

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas ielā 8;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) – 1066 euro (pārbaudes laikā), 1175 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • atbilstošu profesionālo vidējo izglītību;
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • profesionālo pieredze atbilstošajā jomā vairāk par gadu;
 • pieredzi darbā ar automatizētajām lietvedības sistēmām;
 • pieredzi darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē ;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas pamatlīmenī;
 • prasmi strādāt ar MS Office programmām lietotāja līmenī, lietot biroja tehniku (datortehnika, kopējamā tehnika u.c.);
 • precizitāti, prasmi risināt problēmsituācijas, labas komunikācijas spējas;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Vispārējie darba pienākumi:

 • apkopot un uzturēt reģiona apsaimniekojamo ēku, būvju un inženiertehnisko sistēmu dokumentāciju;
 • nodrošināt un kontrolēt ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu;
 • piedalīties apsaimniekošanas darbu plānošanā, izmaksu noteikšanā, uzskaitē, atskaišu sagatavošanā;
 • organizēt un nodrošināt materiālo vērtību un krājumu uzglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu;
 • uzturēt dokumentu automatizēto lietvedības sistēmu un ar to saistītās datu bāzes, kā arī kontrolēt ievadītās informācijas kvalitāti
 • iepirkumu procesa nodrošināšana (dokumentāciju sagatavošana, t. sk. tehnisko sfecifikāciju izstrāde, tirgus izpēte);
 • sadarbības uzturēšana un koordinēšana ar objektu lietotājiem un remontbrigādi.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 23. novembrim (ieskaitot), ar norādi uz vakanto amatu, sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai vai elektroniski uz e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv, tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade