Nekustamo īpašumu kadastrālās un tiesiskās sakārtošanas jomā pārvaldes referents /-e (divas vakances uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot dokumentus zemes ierīcības projektu izstrādes, zemes kadastrālās vai topogrāfiskās uzmērīšanas uzsākšanai un izvērtēt pakalpojumu sniedzēju iesniegtos projektus
 • nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizāciju, t.sk., sagatavot pieprasījumus un koordinēt būvju kadastrālās uzmērīšanas, būvju dzēšanas un jaunu kadastra objektu izveidošanas procesus
 • sagatavot pieprasījumus un koordinēt nekustamā īpašuma objektu īpašumtiesību, apgrūtinājumu un atzīmju ierakstīšanu, dzēšanu un citu grozījumu izdarīšanu valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā
 • sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas uzsākšanai

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība (izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, teritorijas plānošanā vai tml. jomās tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • praktiskā darba pieredze darbā ar nekustamo īpašumu un īpašuma tiesību sakārtošanu
 • zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar zemes ierīcību, zemes un būvju kadastrālo uzmērīšanu un nekustamo īpašumu vērtēšanu
 • valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe)
 • prasme darbā izmantot Valsts zemes dienesta datu publicēšanu portālu Kadastrs.lv un valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī, vēlamas iemaņas darbā ar DWG un DGN failiem

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi. Vakantās pārvaldes referenta amata vietas ir Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Īpašumu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļā.
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu amatam (35.saime II līmenis un 9.mēnešalgu grupa, bruto mēnešalga no EUR 835 līdz EUR 1190 atkarībā no kategorijas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 6.decembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301121.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade