NATO Drošības investīciju programmu vadības nodaļas Vadošais eksperts NATO būvniecības jomā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju gūt unikālu profesionālo pieredzi, tai skaitā starptautiskā vidē;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba laikā – atbilstošas mācības;
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) no 2264 euro (pārbaudes laikā), 2496 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstāko tehnisko izglītību būvniecības jomā (inženierzinātnēs);
 • profesionālo pieredzi projektēšanas un būvniecības darbu organizēšanā un vadībā vismaz trīs gadi;
 • AutoCAD vai ekvivalentas programmatūras zināšanas labā lietotāja līmenī;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • spēju strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augstu noturību stresa situācijās;
 • labas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • pieredzi nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā;
 • iepriekšējā dienesta vai darba pieredzi drošības jomā un sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredzi valsts pārvaldē vai sadarbībā ar valsts pārvaldi tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt inženiertehniski un ekonomiski pamatotas rekomendācijas vēlamajiem būvkonstrukciju, inženiertīklu, plānojumu u.c. risinājumiem;
 • konsultēt projektu vadītāju par inženiertehniskiem risinājumiem kompleksos militāros objektos;
 • pārbaudīt komersantu iesniegto inženiertehnisko dokumentāciju, novēršot kļūdas un veicot nepieciešamos papildinājumus;
 • saskaņot projektu tehniskos risinājumus;
 • sadarboties ar Nacionālo bruņoto spēku vienību (NBS), Aizsardzības ministrijas (AM) padotības iestāžu un starptautisku institūciju speciālistiem un to līgumdarbu izpildītājiem;
 • nodrošināt ar projektu īstenošanu saistītās informācijas un dokumentācijas izstrādi;
 • kontrolēt būvprojektu un būvnormatīvu ievērošanu savas kompetences ietvaros.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 27. septembrim (ieskaitot) ar norādi “NATO Drošības investīciju programmu vadības vadošais eksperts NATO būvniecības jomā” sūtīt - Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai nosūtot uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv, tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade