Materiāltehnisko līdzekļu departamenta Tirgus izpētes un plānošanas nodaļā pārvaldes referents/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • kontrolēt un kompetences ietvaros plānot Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājumu ar materiāltehniskiem līdzekļiem (MTL)
 • apkopot un analizēt statistikas datus par apritē esošiem MTL, to nolietošanās termiņiem, aktuālajiem izmēriem, un tml.
 • veikt MTL un pakalpojumu tirgus izpēti, izvēloties atbilstošāko tirgus pētīšanas metodi katrai MTL un pakalpojumu iegādei
 • sistemātiski vākt, apkopot un analizēt tirgus izpētes rezultātā iegūto informāciju
 • veikt izvērtēšanu un sagatavot atskaites un ieteikumus nodaļas vadītājam

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība, priekšrocības pretendentiem ar izglītību ekonomikas
 • labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammu MS Excel
 • loģiskā domāšana, precizitāte
 • labas komunikācijas prasmes
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas
 • vēlama darba pieredze un zināšanas tirgus izpētes un/vai apgādes plānošanas jomā

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • elastīgu darba laiku
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanu

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 17.janvārim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301121.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade