Materiāltehnisko līdzekļu departamenta Tirgus izpētes un plānošanas nodaļā pārvaldes referents/e

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • veikt materiāltehnisko līdzekļu un pakalpojumu tirgus izpēti, izvēloties atbilstošāko tirgus pētīšanas metodi katrai materiātehnisko līdzekļu un pakalpojumu iegādei
 • sistemātiski vākt, apkopot un analizēt tirgus izpētes rezultātā iegūto informāciju
 • sagatavot materiātehnisko līdzekļu līgumu un pakalpojumu iepirkumu līgumu pilna cikla plānošanu
 • kontrolēt materiāltehnisko līdzekļu līgumu un pakalpojumu iepirkumu līgumu izpildi atbilstoši laika un finanšu plānam un risināt ar to saistītas problēmas
 • veikt izvērtēšanu un gatavot atskaites un ieteikumus nodaļas vadītājam par jautājumiem, kas saistīti ar materiāltehnisko līdzekļu tirgus izpēti un plānošanu
 • sagatavot normatīvo aktu projektus

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība, priekšrocības pretendentiem ar augstāko juridisko izglītību vai izglītību loģistikas jomā
 • labas zināšanas par publisko iepirkumu veikšanas procedūru
 • labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām
 • loģiskā domāšana, precizitāte
 • labas komunikācijas prasmes
 • vēlamas labas angļu valodas (B līmenis) zināšanas
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu vai loģistikas jomā
 • pieredze dažādu normatīvo aktu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (bruto) 835 – 1190 euro atkarībā no profesionālās pieredzes un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • elastīgu darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 24.martam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu informējam, ka:

 1. pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu pārzinis: “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs”, reģ. Nr. 900092251803, adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv;
 3. datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts;
 4. pretendenta dati tiks glabāti 6 mēnešus no to iesniegšanas brīža un tad tiks dzēsti;
 5. pretendenta iesniegtos personas datus apstrādās tikai konkursa ietvaros iesaistītie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbinieki;
 6. pretendentam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.