Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • Izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru, ieteikt atbildīgo personu lomas un pienākumus
 • Nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
 • Izstrādāt un ieviest ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē
 • Vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstība likums “Par valsts noslēpumu” 9.panata prasībām
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība informācijas sistēmās vai datorzinātnē
 • Vismaz divu gadu pieredze informācijas sistēmu vai tehnoloģiju procesu analīzē
 • Pieredze informācijas sistēmu drošības jomā
 • Ļoti labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā un prasme pielietot tās praksē
 • Zināšanas par LVS ISO/IEC 27001, citām prasībām un rekomendācijām atbilstoši nozares prasībām
 • Zināšanas par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem IT drošības jomā un IT sfērā kopumā
 • Vēlamas zināšanas fizisko personu datu aizsardzībā
 • Labas saskarsmes, komunikācijas un organizatora spējas
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe)
 • Labas angļu valodas zināšanas
 • Spēja strādāt ātri un operatīvi, racionāli

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 1458 līdz EUR 1917 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Pieteikuma dokumentus - aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 25.septembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade