Finanšu pārvaldības departamenta Finanšu nodaļas vadītājs/a

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 (uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu - 2089 EUR (pārbaudes laikā), 2321 EUR (pēc pārbaudes laika).

Mēs sagaidām:

 • atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinībās;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē finanšu vadības un/vai finanšu plānošanas jomā - ne mazāka par trīs gadiem (pēdējo piecu gadu laikā);
 • labas finanšu uzskaites un/ vai finanšu plānošanas normatīvo aktu zināšanas;
 • darba pieredzi vadošā amatā ne mazāka par trīs gadiem (pēdējo piecu gadu laikā);
 • darba pieredzi aizsardzības nozarē uzskatīsim par priekšrocību;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšanu valsts budžeta finanšu vadības jomā un prasmi normatīvajos aktos noteiktās prasības piemērot praksē;
 • pieredzi darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”;
 • prasmi analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli;
 • komunikācijas prasmes;
 • prasmi lietot MS Office programmas, t. sk. teicamas MS Excel lietotāja prasmes, un biroja tehniku.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;
 • kontrolēt un analizēt iestādes finanšu rādītājus;
 • izstrādāt finanšu organizācijas dokumentus;
 • sniegt priekšlikumus Aizsardzības ministrijai par funkciju īstenošanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 19. augustam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 25639974.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade