Finanšu pārvaldības departamenta Centralizētās apgādes grāmatvedības nodaļā nodaļas vadītājs/a

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • vadīt, tajā skaitā plānot, organizēt, koordinēt un pilnveidot Nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi;
 • nodrošināt atbildībā nodotās iestādes/funkcijas grāmatvedības uzskaiti;
 • sagatavot atbildībā nodotās iestādes/funkcijas gada finanšu pārskatu;
 • izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus un nodrošināt to realizācijas efektivitāti;
 • nodrošināt Nodaļas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti;
 • piedalīties budžeta sastādīšanas procesā atbilstoši kompetencei;
 • organizēt inventarizācijas un analizēt to rezultātus.

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām
 • augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinībās;
 • darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā vairāk par trīs gadiem;
 • labas teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana teicamā līmenī;
 • precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiskā domāšana, labas komunikācijas spējas;
 • pieredze darbā ar grāmatvedības programmu „RVS Horizon” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • iepriekšēja pieredze darbā aizsardzības resorā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 1253 līdz EUR 1647 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei;
 • elastīgu darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana;
 • darba vieta – Rīgā.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 29. maijam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116 vai 26607547.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade