Ekspluatācijas inženieris (NBS Sporta bāzē nekustamajā īpašumā, Krustabaznīcas ielā 9 k-6, Rīgā)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • veikt un organizēt inženierkomunikāciju, t.sk. apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, aukstumiekārtu ikdienas aprūpi
 • veikt inženierkomunikāciju sistēmu ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu, vadīšanu un kontroli
 • noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu, nepieciešamos materiālus
 • noteikt riskus un izstrādāt inženierkomunikāciju apsaimniekošanas plānus saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas instrukcijām

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs
 • spēja izprast būvprojekta dokumentāciju un lasīt izpilddokumentāciju
 • spēja ekspluatācijas un remonta darbus organizēt savlaicīgi un labā kvalitātē
 • spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un to ievērošanu darbavietā
 • pārvaldīt valsts valodu zināšanas
 • vienas svešvalodas pārvaldīšana saziņas līmenī
 • vēlama iepriekš izieta apmācība ugunsdrošības jautājumos

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • darba laiks – summētais darba laiks saskaņā ar darba grafiku/ normālais darba laiks
 • darba vieta Rīga
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot ar EUR 940 līdz EUR 1287 pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • darbu valsts pārvaldes iestādē
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 29.septembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade