Centralizēto iepirkumu vadības departamentā pārvaldes referents/e (darba vieta Rēzeknes novads, Lūznava)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt iepirkumu procedūru norisi un dokumentēt iepirkumu gaitu atbilstoši normatīvajiem un tiesību aktiem (sagatavot publikācijas, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, vēstules, protokolus u.c. dokumentus)
 • nodrošināt informācijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saistītajās informācijas sistēmās
 • pildīt iepirkuma komisijas sekretāra/locekļa pienākumus (valsts amatpersona)
 • piedalīties iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu
 • sekot līdzi publiskā iepirkuma attīstībai un piemērošanas praksei

Prasības kandidātiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība
 • vēlamas zināšanas un pieredze publisko iepirkumu jomā (pēdējo 3 gadu laikā)
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju
 • Vismaz vienas svešvalodas (vēlams angļu) zināšanas sarunvalodas līmenī
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, internets)
 • iespēja uzsākot darba attiecības amata pienākumus ~2 mēnešus veikt Rīgā

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • stabilu atalgojumu (sākot no EUR 745 līdz EUR 1093 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšanu
 • darba vieta Lūznava, Rēzeknes novads

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 20.septembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade