Centralizētās apgādes juridiskā nodrošinājuma departamentā Centralizēto iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļā juriskonsults/e (darba vieta Rēzeknes novads, Lūznava)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • darboties iepirkumu komisijās un pildīt iepirkuma komisijas locekļa pienākumus
 • izstrādāt iepirkumu līgumu projektus
 • izvērtēt iepirkumu procedūru dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • sniegt juridiskus atzinumus
 • pārstāvēt Centra intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās institūcijās

Prasības kandidātiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība
 • vismaz viena gada pieredze juriskonsulta/jurista darbā pēdējo piecu gadu laikā
 • labas zināšanas un izpratne tiesību nozarēs atbilstoši nodaļas darbības jomai (administratīvajās tiesībās un civiltiesībās, īpaši saistību tiesībās)
 • vēlama pieredze un zināšanas publisko iepirkumu jomā
 • vēlama pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas, izteikt un argumentēt savu viedokli
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasme vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office, internets)
 • iespēja uzsākot darba attiecības amata pienākumus ~2 mēnešus veikt Rīgā

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • stabilu atalgojumu (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • darba vieta Lūznava, Rēzeknes novads

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 20.septembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade