Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas arhitekts uz nenoteiktu laiku

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 •  piedalīties esošo objektu apsekošanā (vizuālā apsekošana, uzmērīšana, novērtēšana)
 •  sagatavot projektēšanas uzdevumus un tālākai projektēšanas darbu organizēšanai nepieciešamos dokumentus
 •  kontrolēt ar projektēšanu un autoruzraudzību saistīto līgumu izpildi
 •  izskatīt un izvērtēt būvprojektu atbilstību projektēšanas uzdevumiem, pozitīva lēmuma gadījumā izdarīt saskaņojumu uz projektu dokumentācijas
 •  veikt neliela apjoma objektu projektēšanu, nepieciešamības gadījumā izstrādāt detalizētus būvniecībai nepieciešamus mezglus un plānus
 •  sniegt pārskatus un informāciju par projektēšanas līgumu izpildi
 •  izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Prasības kandidātiem:

 •  augstākā izglītība arhitektūrā (sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras jomā),
 •  vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgajā jomā,
 •  spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā,
 •  prasme izteikt un argumentēt savu viedokli,
 •  spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 •  prasme analizēt liela apjoma informāciju,
 •  augsta atbildības sajūta un precizitāte,
 •  labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī,
 •  darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, internets),
 •  B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 •  darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 •  valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot ar 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas) mēnesī un sociālās garantijas
 •  profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 •  darba vieta Rīga, Ernestīnes iela 34
 •  labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 •  veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 2. jūlijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116 vai 26607547
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade