Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļā Būvinženieris uz nenoteiktu laiku

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Mēs piedāvājam:
•    elastīgo darba laiku
•    bezmaksas autostāvvietu
•    labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
•    iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās
•    sociālās garantijas
•    veselības apdrošināšanas polisi
•    apmaksātu papildatvaļinājumu
•    piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību
•    uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības
•    darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34,
•    stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1384 euro (pārbaudes laikā), 1537 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:
•    augstāko tehnisko izglītību būvniecībā (inženierzinātnes);
•    profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā vismaz 3 gadi;
•    spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā;
•    prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli;
•    spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus;
•    prasmi analizēt liela apjoma informāciju;
•    augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
•    labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas (krievu, angļu) valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
•    darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office, AutoCad, internets);
•    B kategorijas autovadītāja apliecību.

Galvenie darba pienākumi:
•    piedalīties esošo objektu apsekošanā;
•    sagatavot sākotnējos materiālus projektēšanas uzdevumu izstrādei un tālākai projektēšanas darbu organizēšanai, kā arī izstrādāt projektēšanas uzdevumus;
•    vadīt un koordinēt inženiertehniskos projektēšanas darbus un nodrošināt to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā;
•    vadīt un koordinēt standarta projektus;
•    izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženiersadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Aizsardzības ministrijas (AM), un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) prasībām un instrukcijām, pozitīva lēmuma gadījumā izdarīt saskaņojumus uz projektu dokumentācijām;
•    izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 22. augustam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade