Arhitekts Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

uz nenoteiktu laiku

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku
 • pēc pārbaudes laika iespēju daļēji strādāt attālināti
 • bezmaksas autostāvvietu
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās
 • sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • apmaksātu papildatvaļinājumu
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34,
 • stabilu atalgojumu, no 940 EUR līdz 1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību arhitektūrā (sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras jomā)
 • vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasmi analizēt liela apjoma informāciju
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti
 • labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, AutoCad, internets)
 • B kategorijas autovadītāja apliecību

Vispārējie darba pienākumi:

 • piedalīties esošo objektu apsekošanā (vizuālā apsekošana, uzmērīšana, novērtēšana)
 • sagatavot projektēšanas uzdevumus un tālākai projektēšanas darbu organizēšanai nepieciešamos dokumentus
 • kontrolēt ar projektēšanu un autoruzraudzību saistīto līgumu izpildi
 • izskatīt un izvērtēt būvprojektu atbilstību projektēšanas uzdevumiem, pozitīva lēmuma gadījumā izdarīt saskaņojumu uz projektu dokumentācijas
 • veikt neliela apjoma objektu projektēšanu, nepieciešamības gadījumā izstrādāt detalizētus būvniecībai nepieciešamus mezglus un plānus
 • sniegt pārskatus un informāciju par projektēšanas līgumu izpildi
 • izstrādāt vai sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 28. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 26607547
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

Dokumenti