Apsaimniekošanas departamentā Santehniķis

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi, apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • darba vieta Rīga, Vienības gatve 56;
 • stabilu atalgojumu no 744 euro līdz 926 euro (pirms nodokļu nomaksas) - 744 euro (pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 840 euro (pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu), 840 euro (pēc pārbaudes laika - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 926 euro (pēc pārbaudes laika beigām - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu.

Mēs sagaidām:

 • vidējās pakāpes profesionālo izglītību vai amatizglītību;
 • profesionālo pieredzi nozarei atbilstošā jomā vairāk par gadu;
 • ļoti labas zināšanas par darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principiem, lietošanas noteikumiem, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un darba režīmiem spēju strādāt precīzi un pedantiski ar atbildības sajūtu;
 • valsts valodas zināšanas (vismaz A līmenis 2.pakāpe).

Darba pienākumi:

 • atbildēt par objektu ūdens komunikāciju tehnisko stāvokli, uzturēšanu un apkopi;
 • veikt darbus, kas saistīti ar ēku ūdens komunikāciju, tehnisko mezglu remontu un apkopi;
 • veikt ūdens komunikāciju tehnisko mezglu profilaktiskās apskates.

CV līdz 2023. gada 25. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski, e-pasta adrese: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116 vai 27311785.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade