Apsaimniekošanas departamenta Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā vecākais pārvaldes referents / -e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • jautājumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izdevumiem un ieņēmumiem koordinēšana
 • iekšējo normatīvo aktu par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes un aprites kārtību izstrāde; iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana un priekšlikumu sagatavošana par nepieciešamajiem grozījumiem tajos; normatīvo aktu ieviešanas gaitas kontrole
 • apsaimniekošanas jomas iepirkumu plānošanas vadība un uzraudzība un iepirkumu dokumentācijas sagatavošana
 • savlaicīgas un kvalitatīvas iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas koordinēšana un nodrošināšana
 • informācijas par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem apkopošana; nepieciešamo preču un pakalpojumu apjomu izvērtēšana
 • preču un pakalpojumu līgumu grozījumu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • noslēgto līgumu izpildes gaitas kontrole
 • noslēgto līgumu termiņu un summu apguves kontrole, preču un pakalpojumu līgumu datu bāzes uzturēšana
 • saņemto preču un pakalpojumu līgumu nepārtrauktības kontrole un nodrošināšana
 • apsaimniekošanas izdevumu gada finanšu plāna sagatavošana
 • u. c. līdzīga satura pienākumi

Prasības kandidātiem:

 • nepieciešama nozarei atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme lietotāja līmenī (MS Office, internets).

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot no EUR 940 līdz EUR 1287 pirms nodokļu nomaksas mēnesī) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • darba vieta Rīga
 • elastīgu darba laiku
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 27. janvārim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade