Apsaimniekošanas departamenta Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā eksperts /-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • ar nekustamo īpašumu iznomāšanu, faktisko lietošanu, izīrēšanu un nodošanu bezatlīdzības lietošanā saistīto jautājumu koordinēšana
 • jautājumu, kas saistīti ar sporta infrastruktūras izmantošanu koordinēšana
 • ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, iznomāšanu saistīto dokumentu sagatavošana
 • nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu kvalitātes kontrole
 • nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes un aprites kārtības iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana
 • izstrādāto iekšējo normatīvo aktu datu bāzes uzturēšana
 • līgumu izpildes gaitas kontroles metodikas izstrādāšana
 • nekustamo īpašumu apsekošana un līgumu izpildes gaitas kontrole

Prasības kandidātiem:

 • nepieciešama nozarei atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme lietotāja līmenī (MS Office, internets).

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas mēnesī) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • darba vieta Rīga
 • elastīgu darba laiku
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 27. janvārim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv  Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.