Apsaimniekošanas departamenta Inženiertehniskās atbalsta nodaļā elektroietaišu ekspluatācijas inženieris/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • Plānot, vadīt, kontrolēt un koordinēt elektroietaišu drošu ekspluatāciju un ar ekspluatācijas jautājumiem saistītās darbības iestādes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotajos objektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Veikt atbildīgās personas par elektroietaises ekspluatāciju un par darba organizāciju pienākumu izpildi
 • Izstrādāt ar elektroietaišu ekspluatāciju saistītas instrukcijas, darba aizsardzības prasības elektrotehniskajam personālam un neelektrotehniskajam personālam
 • Organizēt un veikt darba aizsardzības instruktāžas
 • Veikt pastāvīgu elektrodrošības risku izvērtēšanu darbam elektroietaisēs
 • Piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē iepirkumiem, kas saistīti ar elektroietaišu ekspluatāciju, objektu elektrosaimniecību saglabāšanu un uzturēšanu u.tml.

Prasības kandidātiem:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar elektroinženiera kvalifikāciju vai inženierzinātņu maģistra grāds un pieredze specialitātē vismaz viens gads (pēc diploma iegūšanas)
 • C elektrodrošības grupas apliecība
 • Ļoti labas zināšanas jautājumos par elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskajām un tehniskajām drošības prasībām
 • Labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu
 • Vēlams sertifikāts, kas ļauj veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi
 • Vēlama profesionālās pilnveides apliecība darba aizsardzībā (apgūta 60 stundu programma)
 • Vēlamas zināšanas par iepirkumu procedūrām un iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem
 • Labas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes
 • Prasme noteikt darbu izpildes organizācijas kārtību, plānošanas un organizatoriskās prasmes
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe)
 • Svešvalodu zināšanas - krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, angļu valodas zināšanas profesionālā līmenī
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (sākot no EUR 1052 līdz EUR 1382 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • Darba vieta - Rīga, Lielirbes iela 17A
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • elastīgu darba laiku
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 19.novembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67300241.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade