Apsaimniekošanas departamenta Inženiertehniskā atbalsta nodaļā ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris/-e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt valsts aizsardzības militāro objektu ekspluatāciju un tehnisko nodrošinājumu ugunsdrošības jomā
 • izstrādāt vai piedalīties ar ugunsdrošības jautājumiem saistītu tehnisko specifikāciju izstrādē;
 • nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un aktualizēšanu, izpildes kontroli attiecībā uz ugunsdrošības prasībām
 • koordinēt objektu ugunsgrēka riska novērtējumu sagatavošanu
 • veikt tirgus izpētes, ja plānots iegādāties preces un pakalpojumus ugunsdrošības vajadzībām

Prasības kandidātiem:    

 • Vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība ugunsdrošības, inženierzinātņu, tiesību zinātņu jomā
 • Profesionālā izglītība ugunsdrošībā, vai apgūta vismaz 160 stundu licencēta apmācību programma ugunsdrošības jomā (akreditētas mācību iestādes apliecība)
 • pieredze ugunsdrošības jomā ne mazāk par trīs gadiem
 • ļoti labas zināšanas jautājumos par ugunsdrošības sistēmas organizāciju
 • prasme un praktiska pieredze organizēt teorētiskās un praktiskās apmācības ugunsdrošībā
 • darbu plānošanas un organizatoriskās prasmes
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no EUR 1052 līdz EUR 1382 pirms nodokļu nomaksas mēnesī) un sociālās garantijas
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • elastīgu darba laiku
 • pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 19.novembrim (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67301121.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade