Informācija par iznomātājiem objektiem

2014.gada 9. jūlija līgums Nr. N-016/2014 par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8, Rīgā, nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, un nekustamā īpašuma Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā, daļu nomu pārtikas tirdzniecības automāta uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Kafe Serviss (reģ.nr. 40003419037) ir pagarināts uz trīs gadiem, t.i. līdz 2022.gada 8.jūlijam.


2018.gada 17. janvāra līgums Nr. N-001/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Kafe Serviss (reģ.nr. 40003419037) ir pagarināts līdz 2020.gada 17.jūlijam.


2018.gada 23. marta līgums Nr. N-005/2018 par nekustamā īpašuma “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā, daļu nomu pārtikas (karsto, auksto dzērienu un uzkodu) tirdzniecības automātu uzstādīšanai, kas noslēgts starp Centru un SIA Sanitex (reģ.nr. 40003166842) ir pagarināts līdz 2020.gada 17.jūlijam.


Saskaņā ar 2020. gada 2. aprīļa MK noteikumu Nr. 180 Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” atbalsts ir piešķirts SIA “Kafe serviss” (reģ.nr. 40003419037).