Valsts aizsardzības
militāro objektu un iepirkumu centrs

Covid 19

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus, lūdzam izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Visi uz adresi pasts@vamoic.gov.lv saņemtie dokumenti un jautājumi tiek apstrādāti un nodoti izpildei – lūdzam e-pastos norādīt precīzu kontaktinformāciju, lai ir iespējams operatīvi sniegt atbildes.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšanu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” no 2021. gada 1. janvāra Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram ir nodotas sekojošas funkcijas:
1. veikt publiskos iepirkumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;
2.2. veikt publiskos iepirkumus valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām saskaņā ar Ministru kabineta vai Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu, ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts arī aizsardzības nozares vajadzībām;
2.3. īstenot pilnu materiāltehnisko līdzekļu pārvaldību un loģistiku aizsardzības nozarē.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra kontakti:
Reģ. Nr.: 40900035122
Biksēres iela 6, Rīga LV-1073
Tālrunis:  68202600
E-pasts: pasts@valic.gov.lv

Kur mūs atrast

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046
Reģ. Nr.: LV90009225180
Banka: Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV51TREL2100656001000
Tālr.: 67300200
Fakss: 67300207

Darba laiks no 8:30 līdz 17:00
e-pasts: pasts@vamoic.gov.lv

Nacionālo bruņoto spēku sporta bāzes peldbaseins
Rīga, Krustabaznīcas iela 9 K-6