Arhitekts/e Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļā

Application date of submission

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 2214 euro (pārbaudes laikā), 2441 euro (pēc pārbaudes laika beigām)

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību arhitektūrā (sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras jomā)
 • vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, kā arī strādāt komandā
 • prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • prasmi analizēt liela apjoma informāciju
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti
 • labas latviešu valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī
 • labas darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes (MS Office, AutoCad, internets)
 • B kategorijas autovadītāja apliecību
 • eID karti amata pienākumu veikšanai

Vispārējie darba pienākumi:

 • piedalīties esošo objektu apsekošanā (vizuālā apsekošana, uzmērīšana, novērtēšana)
 • izstrādāt projektēšanas uzdevumus, darba uzdevumus, tehniskās specifikācijas, tāmju formas u.c. dokumentus būvniecības iepirkumu uzsākšanai inženiertehnisko darbu veikšanai un projektu izstrādei
 • noslēgto Līgumu ietvaros vadīt, koordinēt un kontrolēt inženiertehniskos projektēšanas darbus un nodrošināt to kvalitatīvu izpildi noteiktajā laikā
 • risināt nestandarta inženiertehniskās problēmas
 • izskatīt un izvērtēt standarta būvprojektu un būvprojektu inženiersadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumu un normatīvo aktu un Lietotāju prasībām un instrukcijām, pozitīva lēmuma gadījumā izdarīt saskaņojumus uz projektu dokumentācijām
 • veikt būvniecības (projektēšanas) iepirkumu pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un sniegt izvērtējuma atzinumu
 • sniegt pārskatus un informāciju par līgumu izpildi
 • izstrādāt vai sagatavot, un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV, aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 21. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

 

Documents