Apsaimniekošanas departamenta Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākais referents

Application date of submission

(uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu – 1254 euro (pārbaudes laikā), 1388 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību, vēlams ar nekustamo īpašumu pārvaldību saistītā jomā, izskatīsim arī studentu kandidatūras;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai pašvaldībā nekustamo īpašumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas un prasmes darbā ar kadastra datiem;
 • izpratne par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo regulējumu nekustamo īpašumu jomā;
 • analītisku domāšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, spēju patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
 • prasmi lietot MS Office programmas, t. sk. teicamas MS Excel lietotāja prasmes, un biroja tehniku;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi:

 • koordinēt ar nekustamā īpašuma iznomāšanu, likumisko lietošanu un faktisko lietošanu, nodošanu un pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā saistītus jautājumus;
 • koordinēt jautājumus, kas saistīti ar nomas līgumu un bezatlīdzības līgumu izpildes uzraudzību un nekustamo īpašumu likumiskās un faktiskās lietošanas uzraudzību;
 • veikt saraksti par nekustamo īpašumu pārvaldības jautājumiem.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 21. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade