Apsaimniekošanas departamenta Apgādes nodaļas vecākais referents

Application date of submission

(uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • darba vietu, kurā novērtēs Jūsu profesionālās zināšanas, spējas un ieguldījumu;
 • iespēju nepārtraukti paaugstināt profesionālo kvalifikāciju;
 • labus darba apstākļus, kvalificētus un atbalstošus kolēģus;
 • uzsākot darbu – mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • elastīgo darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, apmaksātu papildatvaļinājumu, bezmaksas autostāvvietu;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1254 euro (pārbaudes laikā), 1388 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību, izskatīsim arī studentu kandidatūras;
 • vēlams pieredzi darbā nekustamo īpašumu jomā vismaz trīs gadi;
 • zināšanas un prasmes publisko iepirkumu jomā;
 • vēlams zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšanu nekustamo īpašumu jomā un/vai publisko iepirkumu jomā un prasmi normatīvajos aktos noteiktās prasības piemērot praksē;
 • analītisku domāšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, spēju patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu;
 • prasmi lietot MS Office programmas, t. sk. teicamas MS Excel lietotāja prasmes, un biroja tehniku;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi:

 • koordinēt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izdevumiem;
 • piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes un aprites kārtību;
 • nodrošināt iepirkumu dokumentācijas savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu un sekot līdzi iepirkuma veikšanas termiņiem;
 • apkopot informāciju par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem;
 • piedalīties nekustamo īpašumu apsaimniekošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iepirkumu plāna sagatavošanā;
 • sniegt atbalstu darbiniekiem ar preču un pakalpojumu līgumu izpildi saistītos jautājumos;
 • kontrolēt noslēgto līgumu izpildes gaitu, sniegt priekšlikumus preču un pakalpojumu iegādes sistēmas pilnveidošanai.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 21. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade