Vecākais elektriķis Apsaimniekošanas departamenta Nekustamajā īpašumā Ādažu novadā, Ādažos, Kadagā – Ādažu nacionālajā mācību centrā

Application date of submission

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • darba vieta Ādaži;
 • stabilu atalgojumu no 704 euro līdz 880 euro (pirms nodokļu nomaksas) - 704 euro ( pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 792 euro ( pārbaudes laikā - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu), 792 euro ( pēc pārbaudes laika - ja profesionālā pieredze mazāka par gadu), 880 euro (pēc pārbaudes laika beigām - ja profesionālā pieredze lielāka par gadu).

Mēs sagaidām:

 • atbilstoša vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • apliecība par elektrodrošības grupu III-IV (B) līdz 1000 V;
 • vismaz divu gadu darba pieredze attiecīgajā amatā;
 • labas zināšanas un praktiskās iemaņas elektriķa darbos, energosistēmas uzturēšanā un ekspluatācijā;
 • spēja strādāt precīzi un pedantiski ar atbildības sajūtu;
 • valsts valodas zināšanas (vismaz A līmenis 2.pakāpe).

Vispārējie darba pienākumi:

 • uzturēt objektu energosaimniecību atbilstoši tehniskajām prasībām;
 • veikt ikmēneša elektroenerģijas patēriņa uzskaiti;
 • uzturēt elektrosadales telpas un skapjus kārtībā un regulāri veikt to apskati, savlaicīgi novēršot radušos bojājumus, t.sk., novērst nolietojuma rezultātā radušos defektus, atbilstoši tehniskajām prasībām un ugunsdrošības noteikumiem;
 • veikt ekspluatācijas gaitā nepieciešamos elektrotīkla remonta darbus;
 • komplektēt, iestatīt un remontēt dažādu veidu elektroiekārtas vai līdzīgu aparatūru.

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 16. aprīlim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski, e-pasta adrese: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116 vai 26428466.
Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade