Vecākais eksperts / -e Apsaimniekošanas departamentā

Application date of submission

(vakance uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu, no 940 euro līdz 1287 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Mēs sagaidām:

 • atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību finanšu vai ekonomikas jomā;
 • labas zināšanas un izpratne finanšu resursu plānošanā un administrēšanā;
 • labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • profesionālo pieredze atbilstošajā jomā vismaz trīs gadi;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un pieredze darba ar resursu uzskaites sistēmu HORIZIN;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas (B vai C līmenis);
 • spēju noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
 • prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli;
 • prasmi analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju;
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmi lietotāja līmenī (MS Office, internets).

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt apsaimniekošanas funkciju īstenošanu, procesu kontroli, objektu pārvaldīšanai nepieciešamo finanšu resursu plānošanu un administrēšanu;
 • apkopot un analizēt informāciju par finanšu izlietojumu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā;
 • analizēt finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību finanšu plānam apsaimniekošanas jomā;
 • piedalīties apsaimniekošanas budžeta sagatavošanā un tā izpildes kontrolē;
 • izvērtēt papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu nepieciešamību;
 • sagatavot finanšu prognozes un pārskatus;
 • izstrādāt procedūras, kas regulē normatīvo aktu ieviešanu apsaimniekošanas nozarē.

Pieteikuma dokumentus - CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 10. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade