Ekspluatācijas inženieris Apsaimniekošanas departamenta Inženiertehniskā atbalsta nodaļā

Application date of submission

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu, no 940 euro līdz 1287 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību inženierzinātnēs;
 • pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu jomā vismaz 3 gadi;
 • pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžā un ekspluatācijā;
 • spēju izprast, lasīt inženierbūvju un inženiertīklu projektu tehnisko dokumentāciju;
 • spēju organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu ekspluatācijas remonta darbus savlaicīgi un labā kvalitātē;
 • labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • prasmi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt gan komandā, gan individuāli;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasmi strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī.

Vispārējie darba pienākumi:

 • piedāvāt tehniskos uzlabojumus un risinājumu variantus efektīvai ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīklu ekspluatācijai;
 • plānot, vadīt, kontrolēt un koordinēt ar ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu ekspluatāciju saistītos darbus apsaimniekošanā nodotajos objektos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • plānot, vadīt, kontrolēt  un koordinēt ūdens dziļurbumu ierīkošanu un ekspluatāciju;
 • piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē iepirkumiem, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu sistēmu ekspluatāciju.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 10. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade