Pārvaldes referents/e Apsaimniekošanas departamenta 3. Reģionālajā pārvaldē

Application date of submission

(darba vieta - Cēsis)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu – Cēsis, Valmieras iela 8;
 • stabilu atalgojumu, no 750 euro līdz 1020 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei attiecīgā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Mēs sagaidām:

 • atbilstošu profesionālo vidējo izglītību;
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • profesionālo pieredze atbilstošajā jomā vairāk par gadu;
 • pieredzi darbā ar automatizētajām lietvedības sistēmām;
 • pieredzi darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • angļu valodas zināšanas pamatlīmenī;
 • prasmi strādāt ar MS Office programmām lietotāja līmenī, lietot biroja tehniku (datortehnika, kopējamā tehnika u.c.);
 • precizitāti, prasmi risināt problēmsituācijas, labas komunikācijas spējas.

Vispārējie darba pienākumi:

 • apkopot un uzturēt reģiona apsaimniekojamo ēku, būvju un inženiertehnisko sistēmu dokumentāciju;
 • nodrošināt un kontrolēt ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu;
 • piedalīties apsaimniekošanas darbu plānošanā, izmaksu noteikšanā, uzskaitē, atskaišu sagatavošanā;
 • organizēt un nodrošināt materiālo vērtību un krājumu uzglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu;
 • uzturēt dokumentu automatizēto lietvedības sistēmu un ar to saistītās datu bāzes, kā arī kontrolēt ievadītās informācijas kvalitāti;
 • iepirkumu procesa nodrošināšana (dokumentāciju sagatavošana, t.sk. tehnisko sfecifikāciju izstrāde, tirgus izpēte);
 • sadarbības uzturēšana un koordinēšana ar objektu lietotājiem un remontbrigādi.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 15. maijam (ieskaitot), ar norādi uz vakanto amatu, sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai vai elektroniski uz e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv, tālrunis uzziņām 25426690 vai 26607547.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade