Vecākais/ā grāmatvedis/e Finanšu pārvaldības departamenta Grāmatvedības nodaļā

Application date of submission

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • pēc pārbaudes laika iespēju daļēji strādāt attālināti;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • piemaksas par aizvietošanu un citu normatīvajos aktos noteikto papildus atlīdzību;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34;
 • stabilu atalgojumu, no 835 euro līdz 1190 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei grāmatvedībā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību ekonomikā, vadības zinībās, finansēs vai grāmatvedībā;
 • labas teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšanu lietotāja līmenī;
 • precizitāti, prasmi risināt problēmsituācijas, analītisko domāšanu, labas komunikācijas spējas;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (C1 līmenis);
 • pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon un pieredze valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt kreditoru, krājumu un inventāra uzskaiti
 • piedalīties PVN deklarācijas sagatavošanā
 • sagatavot Centrālās statistikas pārvaldes atskaites
 • piedalīties gada pārskata sagatavošanā

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 15. maijam (ieskaitot) sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv, Tālrunis uzziņām 26607547.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

 

Documents