Juriskonsults/e Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma dep. Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļā

Application date of submission

(uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

 • piedalīties iepirkumu komisiju un darba grupu darbā, atbilstoši nodaļas kompetencei (būvniecība, nekustamā īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana)
 • veikt to līgumu izstrādāšanu un tiesisko pārvaldību (garantijas saistību izvērtēšana, strīdu risināšana utml.), kuru priekšmets atbilst nodaļas kompetencei
 • veikt dokumentu juridisko analīzi un sniegt juridiskus atzinumus
 • pārstāvēt Centra intereses Iepirkumu uzraudzības birojā, tiesā un citās institūcijās

Prasības kandidātiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība
 • labas zināšanas un izpratne tiesību nozarēs atbilstoši nodaļas darbības jomai (administratīvajās tiesībās un civiltiesībās)
 • vēlama viena gada darba pieredze jurista/juriskonsulta darbā
 • vēlama pieredze publisko iepirkumu vai būvniecības, vai apsaimniekošanas jomā
 • spēja analizēt liela apjoma informāciju
 • darbs komandā, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu
 • labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī, internets)

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 835 euro līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • elastīgu darba laiku
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas
 • darba vieta Rīga, Ernestīnes iela 34
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājas lapas www.vamoic.gov.lv sadaļā Vakances), motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 11. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai pa e-pastu: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

 

 

Documents