Atjaunos Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcu

02/28/2013 - 00:00
Latvijā
Information prepared by
AM Preses nodaļa

Līdz 2013.gada novembrim Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros plānots atjaunot Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcas ēku.

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC). Šā gada 7.februārī tika izsludināts atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu.

Gandrīz 6000 kvadrātmetru lielo, 1979.gadā būvēto dienesta viesnīcu izmanto akadēmijas kadeti, kā arī karavīri militāro mācību un vingrinājumu laikā. Uzlabojot dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti, samazināsies siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izdevumi. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas oglekļa dioksīda emisijas šīs ēkas apsildīšanai gadā samazināsies par 173 tonnām.

Dienesta viesnīcai siltinās pamatus un ārsienas, atjaunos ventilācijas sistēmu un uzstādīs saules baterijas. Ieguvums būs ne tikai apsaimniekošanas izmaksu samazinājums un telpu komforts, bet arī nodrošināta ēkas saglabāšana.

2012.gadā KPFI finansētais projekts „Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotā renovācija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām„ netika īstenots, jo atklātā konkursā piedāvātā līgumcena pārsniedza projekta īstenošanai plānotos finanšu resursus.

Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļa

Tālrunis: 67335224

E-pasts: prese@mod.gov.lv