Noslēdzies iepirkums par Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu

05/12/2013 - 00:00
Latvijā
Information prepared by
AM Preses nodaļa

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ietvaros noslēdzies iepirkums „Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīcas ēkas Rīgā, Ezermalas ielā 6 energoefektivitātes uzlabošana”.

Atklātā konkursā tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA „R.A.J.”, līguma summa bez PVN 198 401.32 Ls, KPFI līdzfinansējums – 128 948.43 Ls

Nacionālās aizsardzības akadēmijas dienesta viesnīca izvietota gandrīz 6000 kvadrātmetrus lielā, 1979.gadā būvētā ēkā. Dienesta viesnīcu izmanto akadēmijas kadeti un bruņotie spēki militāro mācību un vingrinājumu nodrošināšanai. Uzlabojot dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti, samazināsies siltumenerģijas patēriņš, kā rezultātā samazināsies ēkas uzturēšanas izdevumi. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas oglekļa dioksīda emisija gadā samazināsies par 173 tonnām.

Ēkai siltinās pamatus un ārsienas, atjaunos ventilācijas sistēmu, uzstādīs saules baterijas. Ieguvums būs ne tikai apsaimniekošanas izmaksu samazinājums un telpu komforts, bet arī ieguldījums ēkas saglabāšanā.

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335224
E-pasts: prese@mod.gov.lv